Chuyên mục: Mẹo vặt

[HOT]Hướng dẫn mod đăng xuất Pb Avatar 188

Dùng minicommander giải nén file jn.class raDùng Byetcode mở methods g ra nhìn thấy đoạn này:Code:aload_1new ckdupldc "Cài đặt"Chèn ngay phía trên nó đoạn nàyaload_1new ckdupldc_w "Đăng xuất"new Quyetdaikdupaload_0invokespecial Quyetdaik/<init>(Ljn;)Vinvokespecial ck/<init>(Ljava/lang/String;Leb;)Vinvokevirtual java/util/Vector/addElement(Ljava/lang/Object;)V

[HD] Resize game thành công!

WARN: Chất lượng ảnh sau khi resize cực kì kém chất lượng. Chữ cũng nhòe không thấy rõ BẮT ĐẦU Cần phải xác định được Canvas của game. dùng bytecode search từ khóa “Canvas” để …

[HD] Crack kích hoạt ver 2.1

Bọn nó liên tục ra ver mới nhưng cách cr@ck xem ra ngày càng đơn giản .cui. Tải ảnh gốc Cách nhanh nhất vẫn là vào đây http://trananha2.net/crack Ai thích làm bằng tay thì dùng …

Hướng dẫn mod xem giờ game avatar 188

Giải nén file n.class trong avatar188. Vào method m(vị trí 14) post thêm code này sau dòng Label110:Code: aload_1 new ck dup ldc_w "Xem giờ" new qe dup invokespecial qe/<init>()V invokespecial ck/<init>(Ljava/lang/String;Leb;)V invokevirtual java/util/Vector/addElement(Ljava/lang/Object;)V

[HOT]Hướng dẫn Mod DUAL SCREEN

Bước 1:Mở “Classes Refactor”. Chọn file jar, ở mục prefix điền là “wap2tek” hoặc cái gì cũng đc nhưng mà phải đúng tiêu chuẩn đặt tên trong JAVA (không bắt đầu bằng số và không …