Chuyên mục: Giới tính

100 ngày yêu

“Một câu chuyện đầu tay, một câu chuyện có thật được viết bởi người ngoài cuộc. Đây xem như là sự chuộc lỗi đối với hai nhân vật chính trong câu chuyện bởi mình là …