Chuyên mục: Giới tính

Chồng "bất lực" do…vợ

Sự vô tâm, hiếu thắng hay thậm chí thói quen dùng nước hoa của phụ nữ đều có thể khiến bạn đời của họ rơi vào tình trạng “trên bảo, dưới không nghe”. Lạm dụng …