Chuyên mục: Game hack

Zombie Defense [By Future Soft]

30 ngày sống sót để chống lại bọn Zombies Bạn chỉ cần cầm cự cho đến khi trời sáng để qua 1 ngày Sẽ có rất nhiều Danh hiệu bạn có thể đạt được như …