Chuyên mục: Truyện ngắn

Những người lớn mộng du

Những người lớn mộng du, bất cứ điều gì cũng không hiểu, nhưng đều muốn sống hộ cuộc đời của người khác… Thế nào là “những người lớn mộng du”? Nghĩa là những người mơ …