Cập nhật Bitesms 7.5 final & 7.6 (vs udid) full licence!

Admin đã test và thành công 😀
1. Cài bitesms bản mới nhất trên cydia, cài xong khoan hãy mở bitesms.
2. Vào tiếp cydia hip, tìm udid faker cài vào, respring xong mở udid faker lên, tìm dòng
ứng dụng bitesms rồi xoá hết dãy số udid mặc định rồi dán dãy số udid vào.

(đây là UDID full, ko phải trial 7 ngày đâu):

Code
1b34c228d72f6cd11b2e9b7f2f50213c2dcbd7df

nhấn nút enter trên bàn phím.
back trở lại và thoát ra.
3. Vào bitesms để nó tải licence về và hưởng thành quả. CHÚ Ý: Bitesms 7.x chỉ hỗ trợ ios6.x, còn ios5.x chỉ được hỗ trợ bản 6.3 là cao nhất cho dù có cài bản mới nhất!

Cập nhật Bitesms 7.5 final & 7.6 (vs udid) full licence!
Đánh giá em này

Bình luận bài viết