Cach quay bau vat cf chinh xac 100%

Sau 1 thời gian tìm cách để quay gatling gun gold(vấn gọi là 6 lòng vàng)tớ đã tìm hiểu bằng cách đểm số vạch trong lúc quay.và chia đều mối vạch là 3 độ=>róe la vạch thứ 16,6 lòng vạch 2,3z vạch 17.đã tét thành công 5 nick
Nguồn: Http://GiaoLong9.Wap.Sh

Cach quay bau vat cf chinh xac 100%
Đánh giá em này

Bình luận bài viết