Avatar 188 Plus

Avatar 188 plus:
mod phần góc quay số, cứ 10 độ 1 lần cho đến 180 độ để tiện căn góc.
Soi item đang sử dụng cuả người khác.
Thêm 3 bộ mặt không ảo(vào chọn cảm xúc)
Còn nhiều thứ test :
Xem giờ
Đăng xuất mọi nơi(trừ trong farm, đang bị lỗi)
Mod đăng nhập ký tự đặc biệt
Cửa hàng in farm
Cập nhật thành phố để thêm sever zimcity
Chức năng thoát game trên thanh menu(cái mới ko biết tiện không)
ảnh minh họa

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
Tải xuống Avatar188 PLUS.jar (500.7 KB)
Nguồn: k4s

Avatar 188 Plus
Đánh giá em này

Bình luận bài viết