[army] Map 43 win100%

Nhu cac ban biet.map43 chi co 1chiec may pay o tren.4 vach.ban hay dung mua dan.dung song voi pó do.pan mua dam.dam bao 2vach tha dan se roi.pó khong pan duocnua.cu the pan n0t 2vach c0n lai. La win100%

[army] Map 43 win100%
Đánh giá em này

Bình luận bài viết