[army] hướng dẫn sd hack map

thứ nhất: có người kêu không đăng nhập được thì phải làm như sau “lần đầu đăng nhập(đn) ấn đn nó hỏi truy cập mạng ấn có xong 1 lúc sau nó hỏi tiếp lại ấn có chờ 5s xong out ra vào lại là đn được
thứ 2 cách win 80% là ae làm chủ phòng chọn map 15 ỏ 16 lần bắn đầutiên aebem góc -5 thật nhẹ xong để đấy chúng nó sẽ thấymình ở dưới đất mà không làm gì được dĩ nhiên nó chán là phải out và ta win đơn giản thế thui
Nguồn: Http://GiaoLong9.Wap.Sh

[army] hướng dẫn sd hack map
Đánh giá em này

Bình luận bài viết