80 mẫu tin nhắn chúc tết 2012

Sau khi ra vesion 20 tin nhắn chúc tết, hôm nay mình sưu tầm 1 số mẫu tin nhắn nữa để ra lò mẫu 80 tin nhắn đặc biệt gửi tới anh em

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

Download đây Đã test và đã Check. file sạch
Các bạn chỉ cẩn coppy vào máy hoặc thẻ nhớ và tiến hành cài đặt như các ứng dụng s40 khác nhé
VD Các Máy thích hợp Ứng Dụng ( DÒNG S40 ( S40 : 2650, 3100, 3120, 3200, 3220, 5100, 6100, 6108, 6170, 6220, 6230, 6610, 6610i, 6800, 6820, 7210, 7250, 7250i, 7200, 7260, 7270 ; S40 3rd : 6280, 6270,6111, 6265, 6265i, 7370, 6165, 6234, 6233, 6282, 6125,6136, 6131, 6086,6133, 5300, 5200, 6288,6085, 7373, 7390, 6275i, 6151, 6275, 6126, 6151, 6080…)

PS: Hàng share ngheangsm

Bình luận bài viết