10 – 10 – 9.5. Xem thì biết

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

Anh em chấm điểm. ( Hình em nó tự chụp chứ không phải em chụp đâu nhe { Thấy nó bảo thế})

10 – 10 – 9.5. Xem thì biết
Đánh giá em này

Bình luận bài viết